STENSTANSLOPPET 2018

Gå, Lunka eller Löp.

Tisdagen den 22 maj 2018 går starten för det fjärde Stenstansloppet.
Du kan antingen delta individuellt, som lag eller företag.