STENSTANSLOPPET 2020

Gå, Lunka eller Löp.

Vi har haft ett givande möte om fortsättningen av Stenstansloppet som även kommer att genomföras 2020.
Mer information längre fram!